Խորհրդային Հայաստանի բնակչությունը վերջին հարյուրամյակում (1831-1931)

Front Cover
Հրատարակություն Մելքոնյան Ֆոնդի, 1932 - 185 pages

Bibliographic information