INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR MASTER STUDENTS IN “ECONOMICS AND MANAGEMENT” MAJORS - 2019

Передняя обложка
Prof. Dr. Osman TİTREK, Assoc. Prof. Dr. Fariz AHMEDOV, Assist. Prof. Dr. İlkin MAMMADOV
Prof. Dr. Osman Titrek Assoc. Prof. Dr. Fariz Ahmadov Res. Assist. Ilkin Mammadov, 26 сент. 2019 г. - Всего страниц: 3033
It is an International Conference Book organized in Azerbaijan by ICLEL Conferences.
 

Избранные страницы

Содержание

May 2 June 2019Azerbaijan State University of Economics ICGE AZERBAIJAN
137
sisteminin ən əhəmiyyətli həlqələrindən biridir O istehsal səviyyəsinin aşağı düşməsinin
153
Azərbaycan Respublikasında Milli Məclis tərəfidnən 25 iyun 1999cu ildə qəbul edilmiş qərar
1586
Sığorta şirkətləri Yaranma tarixi
1921
AXA MBASK
1992
Rəvan Sığorta
1998
AtaSığorta
2004
Paşa Həyat Sığorta
2010
Авторские права

Часто встречающиеся слова и выражения

Об авторе (2019)

http://otitrek.sakarya.edu.tr/

http://unec.edu.az/en/asso-prof-dr-ahmadov-fariz-saleh/

https://scholar.google.com/citations?user=7Z4OJWcAAAAJ&hl=en

Библиографические данные